skip to Main Content

Aanmelden open dag 9 oktober 2021

Stap voor stap verduurzamen

Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat er zorgvuldiger omgegaan dient te worden met het milieu. Ook vanuit de overheid wordt hierop aangestuurd als onderdeel van de energietransitie. Zo wordt gestimuleerd om te stoppen met gebruik van gas en energieverbruik te verminderen (nul op de meter). Voor nieuwbouwwoningen wordt hier al volledig rekening mee gehouden maar voor bestaande huizen en bedrijfspanden geldt dat goed bekeken moet worden welke aanpassingen kunnen worden gedaan. Dat hoeft niet in 1 keer, maar kan ook stap voor stap, moet technisch mogelijk zijn en betaalbaar. Dat vraagt om maatwerk. De specialisten van duurzaamheidscentrum Zoeterwoude helpen u daarbij en laten in de volledig ingerichte showroom zien welke toepassingen er mogelijk zijn.

Voor alle stappen zijn er producten in de showroom en wordt uitgelegd hoe het werkt. In tegenstelling tot veel showrooms is alles wat getoond wordt ook echt aangesloten dus je kunt zien hoe een installatie in de praktijk werkt. Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude is een uitkomst voor mensen die door de vele informatie die online beschikbaar is door de bomen het bos niet meer zien. Bij Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude kun je zien, voelen en beleven wat verduurzaming en slimmer wonen inhoudt.

Contactgegevens:

Duurzaamheidscentrum Zoeterwoude (Industrieterrein Grote Polder)
Produktieweg 6
2382 PB Zoeterwoude Rijndijk
Tel. 071 – 341 68 09
info@dczoeterwoude.nl
www.dczoeterwoude.nl

Back To Top